Alumni List

Showing 1-20 of 1,532 items.
#NameBatchEmail IDView Profile
  
1Ahmed Abdullah Jawaid1971
2Akshaya Kumar Coudhury1971
3Bidyadhar Pradhan1971
4Bimal Chandra Sahu1971bimalchsahu@rediffmail.com
5Bishnu Charan Behera1971
6Buyyula Chitti Babu1971
7Gangadhar Sahoo1971gangadhar.sahoo@rediffmail.com
8Gobinda Chandra Panda1971
9Gopinath  Hota1971
10Haramohan Biswal1971
11Jagannath Sahoo1971
12Kartikeswar Sahoo1971kartikeswarsahoo@gmail.com
13Kishore Chandra Behera1971
14Madhusudan Misra1971
15Manjit Kumar Mishra1971mkmishra@iastate.edu
16Narayan Sahoo1971narayansahoo65@yahoo.in
17Nikunja Kishore Mohanty1971
18Nirmal Ranjan Gupta1971guptan8082@gmail.com
19Prafulla Chandra Mishra1971
20Prasanta Kumar Patra1971renukapk@yahoo.com

Back